Zarządzanie nieruchomościami


Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

Zarządzamy nieruchomościami na podstawie umowy z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, bieżąco administrujemy nieruchomością; podejmujemy decyzje oraz działania mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania i właściwej eksploatacji oraz zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
containerShadow